بیمه تجهیزات الکترونیک


معرفی بیمه نامه
این بیمه خسارتهای وارد به انواع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در کارگاههای صنعتی، صنایع،‌ لوازم تحقیقاتی و آزمایشگاهی، لوازم اداری، ‌سیستمهای هشداردهنده، تجهیزات اندازه گیری، دستگاههای کنترل و عیب یاب، تجهیزات مربوط به سینما و فیلمبرداری، دستگاههای تست مواد و نمونه برداری، تجهیزات رادیو تلویزیونی و مخابراتی، سیستمهای رایانه ای، تجهیزات پزشکی و مانند آن را تحت پوشش قرار می دهد.

اهداف بیمه
بیمه تجهیزات الکترونیک (Electronic Equipment) خسارتهای وارد به انواع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در کارگاههای صنعتی، صنایع،‌ لوازم تحقیقاتی و آزمایشگاهی، لوازم اداری، ‌سیستمهای هشداردهنده، تجهیزات اندازه گیری، دستگاههای کنترل و عیب یاب، تجهیزات مربوط به سینما و فیلمبرداری، دستگاههای تست مواد و نمونه برداری، تجهیزات رادیو تلویزیونی و مخابراتی، سیستمهای رایانه ای، تجهیزات پزشکی و مانند آن را تحت پوشش قرار می دهد.
این بیمه می تواند سه نوع پوشش را ارائه دهد:

 • پوشش خسارت وارد به سخت افزار
 • پوشش خسارت وارد به نرم افزار
 • پوشش هزینه اجاره و بکارگیری دستگاههای جایگزین تا راه‌اندازی مجدد دستگاههای خسارت دیده
مدت بیمه:حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه گذار تمدید گردد.
سرمایه مورد بیمه :ارزش تجهیزات (شامل ارزش جایگزینی نوی مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و هزینه نصب درصورت وجود)

فرانشیز بیمه :
- خسارت مادی 20% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
- خسارت واسطه‌ها (نرم‌افزار) 20% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه

تذکر: خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یا تعمیرات آن بیش از سرمایه مورد بیمه گردد.مخاطبین بیمه نامه
صاحبان تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، کنترل و اندازه گیری، آموزشی و کمک آموزشی، اداری و دفتری، رادیو و تلویزیون ، مخابراتی، تفریحی، ورزشی، تبلیغاتی و نمایشی، تولید انرژی با ولتاژ کم، حفاظتی و امنیتی، فروشگاهها، کنترل ترافیک، حمل ونقل روشنایی، پزشکی و بیمارستانی، چاپ، کپی ، تکثیر به این بیمه نیاز دارند.


خسارات تحت پوشش
 • سیل - آب گرفتگی - امواج دریا
 • صاعقه - انفجار – آتش‌سوزی
 • رانش زمین - نشست زمین - لغزش زمین - ریزش کوه یا صخره
 • اتصال کوتاه - اتصال برق DC به برق AC
 • سقوط – تصادم - واژگونی
 • نم - رطوبت - ریختن مایعات بداخل دستگاه
 • غفلت - عدم مهارت – سهل‌انگاری
 • دود - دوده - ذرات معلق در هوا - گرد و خاک
 • خسارتهای هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن
 • دمای بالا - بخارات غیر خورنده
 • باران - برف - تگرگ - بهمن
 • یخ زدگی - یخ شناور
 • خسارتهای هنگام باز و بسته کردن
 • خرابکاری غیر گروهی
 • سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.
بیمه‌گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت با شکست حرز، آسیب به نرم‌افزار یا هزینه اجاره دستگاههای جایگزین تا راه‌اندازی مجدد دستگاههای خسارت دیده را نیز تحت پوشش گیرد.


فسخ بیمه نامه
این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:
 • در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.
 • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
 • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
 • بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد
از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.راهنمای خرید بیمه نامه
مراحل صدور 

 • فرم "پیشنهاد بیمه نامه تجهیزات الکترونیک (Electronic Equipment) " توسط مشتری تکمیل شده و مهر و امضا می‌گردد.
 • نرخ و شرایط بیمه‌نامه که با توجه به شرایط پیشنهاد تکمیل شده، در سیستم محاسبه شده است، از سیستم پرینت گرفته می‌شود.
 • نرخ و شرایط پرینت گرفته شده مهر و امضا شده و به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود. در مورد بیمه‌گذار دولتی، پیش‌قرارداد صادر می‌شود. پیش‌قرارداد شامل تمامی بند‌های بیمه‌نامه است، فقط شماره بیمه‌نامه در آن ثبت نمی‌شود .
 • در صورت موافقت مشتری، بیمه‌نامه در سیستم در فرم "ثبت بیمه‌نامه" ثبت می‌شود.
 • بیمه‌گذار حق بیمه مشخص شده را پرداخت می‌نماید.
بیمه‌نامه صادر می‌شود و پس از امضا و مهر توسط کارشناس اداره صدور بیمه‌نامه‌های مهندسی، به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود.


مدارک صدور
 • پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی
 • ارائه لیست اقلام مورد بیمه با مشخصات کامل و ارزش تفکیکی هر کدام

شرایط و تسهیلات
بیمه‌گذار می‌تواند حق‌بیمه را به سه صورت زیر پرداخت کند:
 • چک: چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می شود.
 • واریز به بانک (فیش بانکی)
 • اقساط: در این حالت،‌30-40% حق‌بیمه به صورت نقد و مابقی در 2-3 قسط پرداخت می‌شود، که به ازای هر قسط چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می‌شود.
** در صورتی که پرداخت حق‌بیمه از طریق چک صورت گیرد، به ازای دریافت چک،‌ "قبض رسید" به بیمه‌گذار تحویل می‌شود.


راهنمای دریافت خسارت
دریافت خسارت
 • اعلام کتبی خسارت ظرف مدت مقرر در بیمه نامه
 • هماهنگی لازم جهت بازدید کارشناس بیمه گر
 • تنظیم صورتجلسه در محل و تعیین متره خسارت
 • ارائه مدارک درخواست شده در صورتجلسه تنظیمی که بستگی به نوع بیمه و نوع خسارت وارده دارد.

مدارک پرداخت خسارت
مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت:

 • اعلام کتبی خسارت در موعد مقرر در بیمه‌نامه
 • تنظیم صورتجلسه خسارت با تعیین مواضع خسارت دیده و میزان آن
 • اصل بیمه‌نامه دردست بیمه‌گذار بهمراه ضمائم آن
 • گزارش مقامات انتظامی درمورد سرقت یا فوت
 • گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی درمورد طوفان یا سیل
 • گزارش کارشناس خسارت با تعیین خسارت قابل پرداخت

تنظیم صورتجلسه خسارت براساس بازدید میدانی:
پس از اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار، کارشناسان بیمه‌گر در اولین فرصت از مورد بیمه بازدید نموده و اقدام به تهیه صورتجلسه خسارت مینمایند که در صورتجلسه تهیه شده موارد زیر قید میگردد:
 • زمان، مکان و چگونگی خسارت.
 • مواضع و احجام خسارت دیده مطابق آنچه رؤیت شده است.
 • مواضع و احجامی که قابل رؤیت نبوده ولی بیمه‌گذار مدعی خسارت به آنهاست با ذکر عبارت "بنا به اظهار بیمه‌گذار".
 • کلیه مدارک مورد درخواست جهت بررسی خسارت.
 • میزان برآورد اولیه خسارت.

پس از تنظیم صورتجلسه خسارت از آنجائیکه هنوز کارشناس بیمه‌گر به مستندات بیمه‌نامه رجوع ننموده و از مفاد آن مانند پوششها، استثنائات، حدود غرامت، فرانشیزها، الحاقیهای صادره و ... بی‌خبر میباشد، در انتهای صورتجلسه خسارت ذکر این عبارت ضروری است:
"این صورتجلسه بدون اطلاع از مفاد بیمه‌نامه تنظیم گردیده و صرفاً جنبه کارشناسی دارد."
بدیهی است پس از کنترل مستندات بیمه‌نامه و بررسی مدارک درخواستی از بیمه‌گذار در صورتجلسه خسارت، کارشناس خسارت بیمه‌گر با تهیه گزارش کارشناسی خسارت، میزان خسارت قابل پرداخت را از طریق بیمه‌گر به بیمه‌گذار اعلام مینماید.

نکات مهم درباره خسارت:
 • حداکثر مهلت اعلام خسارت 14 روز میباشد.
 • درصورتیکه اقساط حق بیمه در سررسید مقرر پرداخت نگردد، خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه ای که تا زمان وقوع خسارت بایستی دریافت میگردیده پرداخت خواهد شد.
 • بیمه گذار نباید قبل از بازدید بیمه گر اقدام به ترمیم مواضع آسیب دیده نماید ولی باید به هزینه خود کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از گسترش خسارت را بعمل آورد و توصیه‌های معقول بیمه‌گر را انجام دهد.
 • بیمه‌گر خسارت را فقط در وجه صاحبکار میپردازد.
 • خسارت بر اساس فهرست بهای منضم به قرارداد، صورت مجالس و صورت وضعیتها (صورت کارکردهای) اجرائی قبل از حادثه پرداخت میشود.
 • بیمه‌گذار موظف است نکات ایمنی را رعایت نماید.
 • خسارات وارده قبل از تاریخ صدور بیمه‌نامه از شمول پوشش بیمه‌ای مستثنی میباشد.

فرآیند خسارت
این فرآیند به منظور بررسی و پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ تتجهیزات الکترونیکی (EE)  انجام می‌شود. طی گام‌های این فرآیند، بیمه‌گر با دریافت نامه اعلام خسارت و نیز مدارکی که بروز خسارت را تایید می‌نمایند، به بررسی خسارت پرداخته و پس از بازدید از محل حادثه و برآورد خسارت، آن را پرداخت می‌نماید. در زمان رخ‌دادن خسارت بیمه‌گر ارزش جایگزینی دستگاه آسیب دیده را پرداخت می‌نماید. ارزش جایگزینی عبارت است از قیمت خرید دستگاه، حقوق و عوارض گمرکی برای واردات، هزینه حمل تا محل نصب و هزینه نصب.

مدارک مورد نیاز:
 • گزارش بیمه‌گزار از حادثه مبنی بر زمان، علت و تشرح خسارت با ذکر میزان خسارت
 • فاکتور خرید اقلام بیمه‌شده
 • ریز هزینه‌های بازسازی شامل تعمیر و تعویض قطعات
 • گزارش نحوه بازسازی
 • ارائه داغی‌های قطعات تعویض شده

شرکت های بیمه پوشش دهنده بیمه تجهیزات الکترونیک :
 • بیمه ایران
 • بیمه آسیا
 • بیمه دانا
 • بیمه البرز
 • بیمه ملت
 • بیمه پاسارگاد


توسط : admin | تاریخ : 1396/12/07 | نظرات