بیمه مسئولیت قراردادی


معرفی بیمه نامه 
این بیمه نامه، بیمه‌ای است که یک‌طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد (یعنی عدم انجام تعهدات خود یا انجام تعهد بطور ناقص) باعث زیان طرف دیگر شود؛ در این‌صورت مسئولیت قراردادی تحقق می یابد.
اهداف بیمه
بیمه مسئولیت قراردادی بیمه‌ای است که یک‌طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد (یعنی عدم انجام تعهدات خود یا انجام تعهد بطور ناقص) باعث زیان طرف دیگر شود؛ در این‌صورت مسئولیت قراردادی تحقق می یابد.

رشته بیمه مسئولیت قراردادی مشتمل بر 9 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:
 • برون مرزی (cmr)
 • ترانزیت (cmr)
 • صادرات (cmr)
 • واردات (cmr)
 • اف‌بی‌ال (فیاتا)
 • حمل و نقل داخلی
 • متصدیان حمل هوائی کالا
 • متصدیان حمل دریائی کالا
 • متصدیان حمل دریائی مسافر

شرایط و تسهیلات
بیمه‌گذار می‌تواند حق‌بیمه را به دو صورت زیر پرداخت کند:
 • نقدی
 • قسطی

راهنمای خرید بیمه نامه
مراحل صدور

دریافت درخواست صدور بیمه از طرف بیمه‌گذار
صدور بیمه‌مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی کالا، فیاتا و یا ‌سی.ام.آر مورد درخواست بیمه ‌گذار

مدارک صدور
برگه در خواست بیمه گذار
تکمیل پرسشنامه (فرم پیشنهاد)توسط بیمه گذارشرکت های بیمه پوشش دهنده بیمه مسئولیت قراردادی:
 • بیمه ایران
 • بیمه ملت


توسط : admin | تاریخ : 1396/12/07 | نظرات